خانه / محصولات / لاینینگ گرافیت

لاینینگ گرافیت

  

  لاینینگ   گرافیت یک پوشش از گراقیت مایع به اضافه الیاف شیشه و یا کربن میباشد. این لاینینگ  با ضخامت1 تا 6 میلیمتر و در برخی شرایط تا 10 میلیمتر بر روی تجهیزات مختلف از  بتن  و یا فلزی  در محل شرکت ها  قابلیت اجرا دارد.

مزایا و کاربرد:

- دارای مقاومت به خوردگی در مواد شیمیایی مختلف بلاخص  HCL ,H2SO4 0-98% , SEAWATER , H3PO4  و.... تا دمای  150C  و در برخی شرایط تا دمای 200C

-  سرعت اجرا لاینینگ نسب به سایر روشهای لایننیگ بالاتر میباشد.

ــ قابلیت اعمال در محل شرکت ها

- قابلیت لاینینگ  حوضچه خنثی سازی ،مخازن ، وسل ، برج وسایز تجهیزات با قابلیت دسترسی به سطح داخل

جهت کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید

02144486796

 

Our Products

 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس
 • پتروفارس